Grodek (Jaworzno) (Poľsko)

                                                                                                          Hlavná stránka    Potápanie   Galéria


Grodek 03.11. 2010

                           

vstup na pontón           prístrešok                     vysoký stav vody        pontón                            rebrík do vody              pohľad do vody            prístrešok                     pohľad z pontónu

               

pohľad z pontónu        na príjazdovej ceste     v prístrešku s výstrojou              ja na pontóne

 

Ponúknutá ( a odmietnutá) náhrada v Zakrzoweku:

       

strmé schody k vode         pohľad na  náhradný záliv

 

video >> 

 


 

Grodek 31.03. 2010           

Ja a Peter K.

               

Potáapčské centrum  Koparki        v areáli pot.centra                                                   náš prístrešok                  Peter s výstrojou                mpja váýstroj                    pontóny                            prístup k vode

  

potápač na ponbtóne           krištáľová voda

 

               

dvere do pot.centra           ceduľa                                  Peter s GPS

v Krakowe

uw video      suché video    


Hlavná stránka    Potápanie   Galéria